سوالات متداول
1394/12/10 دوشنبه
مدارک جهت فارغ التحصیلی
مدارک جهت فارغ التحصیلی

.

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی

 

 

ü    دریافت نواقص پرونده از کارشناس رشته مربوطه

ü    دریافت فرم شماره 9 (فرم تسویه حساب)

ü    دریافت کاربرگ شماره 2 درصورت انصراف از ارائه مقاله

ü    دریافت کاربرگ شماره 3 درصورت تمایل جهت ارائه مقاله

ü    دریافت یک نسخه صورتجلسه دفاع وقرار دادن آن بعد از عنوان پایان نامه در نسخ صحافی شده

ü    تهیه 3 نسخه از پایان نامه صحافی شده (توسط دانشجو)

ü    تهیه 5 نسخه لوح فشرده با قاب پلاستیکی شامل فایل (word و pdf) با درج مشخصات کامل دانشجو وعنوان پایان نامه بر روی لوح (توسط دانشجو)

ü    ارایه 2نسخه چکیده فارسی وانگلیسی(تحویل به کارشناس مربوطه) توسط دانشجو

ü    ثبت پایان نامه در سیستم گلستان(توسط دانشجو) ← درصورت عدم پرداخت کل بدهی امکان ثبت وجود ندارد.

ü    ثبت پایان نامه در سایت ایران داک و دریاقت کد رهگیری(توسط دانشجو) ←2 نسخه پرینت از تاییدیه وکد رهگیری سایت ایران داک sabt.irandoc.ac.ir

ü    پرداخت دو عدد فیش مجزاء به مبلغ 12000 ریال به شماره حساب2178609001007 بانک ملی به نام دانشگاه پیام نور (توسط دانشجو)

ü    تکمیل فرم تسویه حساب (فرم شماره9) و تحویل آن به کارشناس رشته مربوطه (توسط دانشجو)تهیه اصل امضاء الزامی می باشد.

توجه :

در صورت اصلاح پایان نامه فرم مربوط به تائیدیه اصلاحات (استاد راهنما /استاد داور) از کارشناس دفاع دریافت گردد. وبعد از تائیدیه اساتید مربوطه فرم مذکور به کارشناس دفاع ارائه گردد. (در صورت عدم ارائه فرم اصلاحات به کارشناس امور دفاع، صورت جلسه دفاع به دانشجو ارائه نمی گردد).


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ