سوالات متداول
1394/12/3 دوشنبه
سوالات مقطع کارشناسی ارشد
سوالات مقطع کارشناسی ارشد

.

سوال : حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجوی کارشناسی ارشد چند سال می باشد؟

پاسخ : حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویان آقا که کارت پایان خدمت دارند و نیز خانم ها 5 سال به همراه سه نیمسال ارفاقی می باشد.

حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای آقایانی که جهت خدمت نظام وظیفه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند 3 سال می باشد. لازم به ذکر است دانشجو بعد اتمام سنوات مجاز در صورتی نتواست درس خود را به پایان رساند حتما باید درخواست سنوات ارفاقی را به کارشناس مربوطه ارائه نماید تا مجوز ان از سازمان اخذ شود.

سوال : حداکثر مرخصی مجاز  دانشجوی مقطع ارشد در دانشگاه پیام نور چقدر می باشد؟

پاسخ : حداکثر مرخصی مجاز برای دانشجوی مشمول و غیر مشمول (شامل خانم ها و آقایانی که کارت پایان خدمت دارند) دو نیمسال می باشد .بیشتر از دو نیمسال عدم مراجعه محسوب می شود و دانشجو باید درخواست بازگشت به تحصیلش را به کارشناس مربوطه ارائه نمایند تا مجوز بازگشت به تحصیل دانشجو از سازمان صادر شود.

سوال : ملاک انتخاب واحد براساس معدل کدام نیمسال تحصیلی می باشد؟

پاسخ : دانشجو در هر نیمسال (به جز نیمسال اول) بایستی تعداد واحدها را براساس معدل نیمسال قبل و با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید. دانشجویان ورودی 93 به بعد حداکثر تعداد واحد هر نیمسال 12 واحد می باشد. اگر معدل معدل معیار(نیمسال قبل) زیر 14 باشد حداکثر واحد که می توانند انتخاب واحد کنند 8 واحد می باشد.اما ورودی های قبل از 93 حداکثر واحد 14 می باشد. معدل معیار زیر 14 باشد 12 واحد باید انتخاب واحد کنند.

سوال : چگونه می توانیم از آخرین تغییرات سرفصل دروس( ارائه دروس) و منابع درسی رشته خود آگاه شویم ?

پاسخ : از دانشجویان عزیز تقاضا می شود در شروع هر سال تحصیلی با مراجعه به سایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور (قسمت تحصیلات تکمیلی زیر منو ارئه دروس و منابه دروس) یا اخبار پیام نور (قسمت نوار بالای صفحه منو پیام نور زیر منو لیست منابع و ارائه دروس) از تغییرات احتمالی سرفصل دروس و منابع درسی رشته خود اطلاع حاصل نمایند. لازم به ذکر است هر دانشجو به ارائه درس ورودی خود توجه ویژه داشته باشد.

سوال : یا حضور در کلاسهای دانشگاه پیام نور اجباری است ؟

پاسخ : حضور در کلاسهای درسی دانشگاه پیام نور (بجز دروس دارای واحد عملی و آ زمایشگاهها) اجباری نیست. اما در صورتی که دانشجو در کلاسها و آزمون میان ترم شرکت نداشته باشد، نمره میان ترم (6 نمره) به وی تعلق نگرفته و امتحان پایان نیمسال وی از 20 تصحیح خواهد شد.

سوال : آیا دانشجویانی که در کلاس شرکت نکرده اند ملزم به پرداخت شهریه می باشند؟

پاسخ : دانشجویی که انتخاب واحد نموده است اعم از این که در کلاسها و امتحانات شرکت داشته یا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشد. لازم به ذکر است دانشجویی که انتخاب واحد کند در ازمون پایان ترم آن دروس به هر دلیل شرکت نکند ملزم به پرداخت شهریه متغیر می باشد مگر اینکه انتخاب واحد نکند در آن صورت تنها شهریه ثابت را باید بپردازد.

سوال : دانشجویان متقاضی معادل سازی (دروس جبرانی) تا چه زمانی فرصت دارند تقاضای ارسال ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه نمایند؟

پاسخ : دانشجویانی که متقاضی معادل سازی دروس از دانشگاه قبلی خود هستند (دروس جبرانی) بایستی حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی تقاضای ارسال ریز نمرات خود را به دانشگاه ارائه نمایند.لازم به ذکر است پیگیری اینکه آیا ریزنمرات رسیده به مرکز یا نه با شخص دانشجو می باشد.

سوال : آیا دروس دانشپذیری قابل معادلسازی می باشد؟

پاسخ : دروس دانشپذیری دانشجویان دوره های فراگیر تحت هیچ شرایطی قابل معادلسازی از دانشگاه قبلی نمی باشد و دانشجو ملزم به گذراندن دروس مردودی دوره دانشپذیری در طول دوران تحصیل می باشد.

سوال : آیا در دانشگاه پیام نور اخراجی به دلیل مشروطی داریم؟

پاسخ : در دانشگاه پیام نور دانشجو به دلیل مشروطی اخراج نمی شود ولی کسب معدلهای پایین در طول تحصیل منجر به اُفت معدل کل و در نتیجه عدم دریافت مدرک تحصیلی خواهد شد. لذا به دانشجویان عزیز توصیه می شود به این مهم توجه کافی داشته باشند.

سوال : دانشجویانی که قادر به شرکت در امتحانات پایان نیمسال نیستند چگونه عمل نمایند ؟

پاسخ : دانشجویانی که قادر به حضور در یک و یا حتی در کل امتحانات پایان نیمسال نیستند چنانچه امکان حذف اضطراری در سیستم گلستان (معمولا 20-10روز قبل از شروع امتحانات) باشد بایستی از طریق سیستم گلستان نسبت به حذف اضطراری دروس خود اقدام نمایند. البته به منظور مساعدت به دانشجویان، چنانچه دانشجویی به هر دلیل موفق به حذف اضطراری درس یا دروس خود نشده و در امتحان آن درس شرکت نکند، دانشگاه غیبت وی را موجه تلقی نموده و نیازی به مراجعه دانشجو و ارائه مدرک به دانشگاه نمی باشد. بدیهی است در هر صورت دانشجو شهریه دروس مذکور قابل ذخیره نمی باشد.

سوال : حداقل معدل لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی چند است ؟

پاسخ : حداقل معدل کل لازم جهت دریافت مدرک، در مقطع در مقطع کارشناسی ارشد 14 می باشد. بدیهی است به معدلهای پایین تر مدرک دانشگاهی تعلق نمی گیرد. دانشجویی که معدل آن زیر چهارده باشد در صورتی سنوات داشته باشد باید دروسی که زیر 14 گرفته اند را برای جبران میانگین معدل اخذ کنند. دانشجو دو ترم فقط فرصت دارد تا معدل خود را جبران کند در صورت عدم جبران میانگین معدل اخراج محسوب می شود.

سوال : شرایط استفاده از مرخصی بدون شهریه ثابت چیست؟

پاسخ : بر اساس آئین نامه آموزشی، مرخصی بدون پرداخت شهریه فقط به دانشجویان خواهر در دوران بارداری و حداکثر به مدت 2 نیمسال تعلق می گیرد. بنابراین سایر دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه ثابت هستند.

سوال : از کجا بدانیم آموزش محوریم یا پژوهش محور ؟

پاسخ : با کاربری دانشجو منو آموزش زیر منو اطلاعات جامع- گزینه مقطع و دوره در صورتی آموزشی و پزوهشی باشد پایان نامه دارید اگر تنها آموزشی باشد دانشجو پایان نامه ندارد و آموزش محور می باشد. لازم به ذکر است دانشجو می تواند قبل از انتخاب پایان نامه در شیوه اموزشی و پژوهشی و قبل از انتخاب واحد دروس آموزش محور در شیوه اموزشی می تواند تغییر شیوه بدهد مشروط به اینکه به هیچ عنوان به شیوه قبل انتخاب واحد نکند. دانشجو پس از درخواست تغییر شیوه باید از اعمال آن مطمئن شود (کاربر دانشجو- منو اموزش- زیر منو اطلاعات جامع-گزینه مقطع و دوره) بعد دروس متناسب با شیوه خود را انتخاب واحد نماید.

سوال : آیا گرفتن  درس حفظ جزء سی اجباریست و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه  برای این درس می باشد ؟

پاسخ : درس حفظ جز سی درس اجباری نیست و جز واحد های اخذ شده محسوب نمی شود جهت ارتقاء معدل می باشد (کمک به بالا بردن معدل) و نمره بالای دوازده در معدل تاثیر دارد. برای دانشجویانی که معدل میانگین کل آن ها زیر 14 می باشد پیشنهاد اخذ این درس را داریم و دانشجویانی که قصد ارتقاء معدل دارند.

سوال : چه زمانی دروس جبرانی را باید اخذ کرد؟

پاسخ : دروس جبرانی در کلیه رشته ها ترجیحاً در نیمسال های اول و دوم باید گذرانده شود در شیوه آموزشی محور اخذ درس سمینار زمانی امکانپذیر است که دانشجو دروس جبرانی را گذرانده باشد.

سوال : دانشجویان پس از اتمام دروس برای فارغ التحصیلی چکار باید انجام بدهند ؟

پاسخ : دانشجو بلافاصله بعد از قفل نمرات آخرین نیمسال تحصیلی به کارشناس مربوطه مراجعه پس از بررسی کارنامه کلی و رفع نواقص پرونده زمان مراجعه برای تسویه حساب پایانی را مشخص و پرونده به واحد فارغ التحصیلان انتقال می یابد حضور دانشجو برای انجام امور فارغ التحصیلی الزمی می باشد.

سوال : آیا با پایان نامه می شود درس گرفت ؟

پاسخ : بله با پایان نامه تنها یک درس اصلی می توان گرفت.

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ