سوالات متداول
1394/11/26 دوشنبه
سوالات مقطع کارشناسی
سوالات مقطع کارشناسی

.

سوال : پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور به چه صورتی انجام می پذیرد؟

پاسخ : در حال حاضر دانشگاه پیام نور در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری که همه ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می شود، اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. کلیه متقاضیان تحصیل در این دانشگاه علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط اختصاصی پیام نور نیز باشند.

سوال : شرایط پذیرش دانشجو در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور به چه صورتی می باشد و به چند بخش تقسیم می شود؟

پاسخ : یکی از راه های پذیرش و جذب دانشجو در این دانشگاه، دوره های فراگیر است، در این دوره ها داوطلب پس از ثبت نام و اخذ دفترچه راهنما و شرکت در چند درس عمومی و اختصاصی متناسب با رشته و مقطع تحصیلی و پس از احراز شرایط به دانشجوی رسمی تبدیل وضعیت می دهد. این دوره اختصاصاً دوره دانشپذیری نامیده می شود و پس از تبدیل از دانشپذیر به دانشجو می توانند ازخدمات آموزشی فوق همانند دانشجویان رسمی بهره مند شوند. در حال حاضر این دوره در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو دارد.

سوال : آیا در درس های عملی و نظری قبولی در یک بخش نظری یا عملی کفایت می کند؟

پاسخ : کسب نمره قبولی دریک بخش نظری و یا عملی به منزله معافیت از بخش دیگر نیست،بعبارت دیگر درسهایی که نمره از میانگین بخش نظری و عملی تعیین میشود،کسب قبولی در یک بخش یا بخش دیگر معنی پیدا نمی کند. کسب50 ٪نمره نظری برای احتساب نمره عملی الزامی است.

سوال : آیا حضور در کلاس های دانشگاه پیام نور الزامی است؟

پاسخ : حضور در کلاسهای رفع اشکال گروهی الزامی نیست و در درسهای عملی آزمایشگاهی و یا درسهای که بخشی از آن عملی است الزامی است.

سوال : در صورتی که دانشجویی پیش نیاز یک درس را رعایت نکرده باشد،چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ : دانشجو ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه ترمی می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است.

سوال : اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس پیش نیاز را اخذ نماید؟

پاسخ : اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد، می تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.

در صورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.

در مواردی که دانشجو درس تطبیقی پس نیاز داشته باشد که هنوز پیش نیاز را نگذرانده است عدم رعایت پیش نیاز بلامانع است.

سوال : در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس اختیاری دیگری اخذ نماید؟

پاسخ : در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد، می تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین ترم و کل مطابق مقررات سال ورود محاسبه می شود.

سوال : در صورتی که دانشجو تعداد واحد مجاز را رعایت نکرده باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

پاسخ : عدم رعایت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهای برگ واحد دانشجو می گردد و آموزش مرکز موظف به اجرای آن می باشد.در سیستم جامع خدمات آموزشی این موضوع کنترل می گردد.

سوال : حداکثر واحد انتخابی برای ترم تابستان چند واحد است؟

پاسخ : در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی ،چه در مرکز و یا مهمان 8 واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بیشتر نیست.

سوال : طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه پیام نور به چه صورتی است؟

پاسخ : حداکثر مدت مجاز تحصیل برای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 سال و برای کارشناسی 10 سال تعیین شده است در صورتیکه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهای دوره را تکمیل نماید، افزایش 5 نیمسال سنوات برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته با افزایش شهریه ثابت ( ضریب 25/1) امکان پذیر می باشد.

برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دوره کارشناسی 5 سال می باشد

در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر مدت مجاز تحصیل 5 سال همراه با 3 نیم سال سنوات ارفاقی می باشد.در مقطع ارشد برای دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر مدت مجاز تحصیل 3 سال می باشد.که با کسب مجوز تا دو نیم سال دیگر میتوانند افزایش سنوات داشته باشند.

 نکته : میزان معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی از سال 90 از 6 سال به 5 سال تقلیل پیدا نموده است.

سوال : اگر دانشجویی در امتحان یک یا چندین درس شرکت ننماید آیا نمره درس صفر ثبت می گردد؟

پاسخ : خیر، در صورتی که تعداد واحد از سقف مجاز کمتر نشود غیبت موجه ثبت می گردد و نیاز به ارائه گواهی پزشکی نمی باشد.

سوال : دانشجویان دانشگاه پیام نور تا چند نیمسال می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند؟

پاسخ : دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در دوره کاردانی یک نیمسال و کارشناسی دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود در زمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد در غیر اینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.

سوال : دانشجوی مشروطی به چه دانشجویی اطلاق می شود؟

پاسخ : اگر میانگین کل دانشجو کمتر از 12 باشد وضعیت دانشجو به دانشجوی مشروطی تبدیل می شود. دانشجوی مشروط حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان وردی 93 و به بعد در صورت مشروطی حداکثر 8 واحد درسی را میتوانند انتخاب نمایند.

سوال : شرایط مهمان شدن دانشجو در پیام نور چگونه است؟

پاسخ : مهمان شدن دانشجو به شرط داشتن رشته در مرکز مقصد و با موافقت مراکز مبداء و مقصد انجام می پذیرد. برای این منظور دانشجو باید در مهلت اعلام شده درخواست خود را در سیستم جامع گلستان ثبت نماید. دانشجو با شرایط خاص اعم از بیماری یا تغییر محل سکونت یا تغییر محل کار می تواند تقاضای مهمان دائم نماید.

سوال : شرایط تغییر رشته در دانشگاه پیام نور چیست؟

پاسخ : دانشجو درطول تحصیل فقط یکبار می تواند تغییر رشته دهد.

برای تغییر رشته داشتن شرایط زیر الزامی است :

·          حداقل 12 واحد درسی گذرانده باشد، درسهای پیش دانشگاهی ومعادلسازی شده جزو 12 واحد محسوب نمی شود. (دانشجویان سراسری)

·          نمره آزمون ورودی دانشجو از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در همان رشته همان سال، سهمیه و سال کمتر نباشد.

·          در صورت موافقت یا تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.

·          تا زمانی که با تغییر رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی است.

·          تقاضای تغییر رشته حداقل شش هفته پیش ازشروع نیم سال تحصیلی باید باشد.

سوال : درخواست تغییر شیوه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد امکان پذیر است؟

پاسخ : دانشجو حداکثر میتواند مطابق تقویم ترمی در صورت درخواست کتبی به تحصیلات تکمیلی در هر دو شیوه تغییر گرایش دهد.

سوال : چه زمانی تطبیق واحد برای دانشجویان سراسری انجام می پذیرد؟

پاسخ : دانشجو حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمره های تایید شده خود به آموزش مرکز/ واحد می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.

سوال : تطبیق واحد برای دانشجویان فراگیر در چه زمانی انجام می پذیرد و شروط تطبیق دروس چیست؟

پاسخ : برای دانشجویان دوره های فراگیر دو نیمسال فوق پس از پایان نیمسال یا نیمسال های دانشپذیری محاسبه می شود.

واحدهای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت متبوع یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید گذارنده شده باشد.

نکته مهم : دروس دوره دانشپذیری به هیچ وجه تطبیق ندارد.

سوال : آزمون معرفی با استاد در دانشگاه پیام نور چه زمانی و به چه صورت انجام می پذیرد؟

پاسخ : معرفی به استاد مقدور است که دانشجو فقط یک یا دو عنوان برای فراغت از تحصیل داشته باشد.

دروس عملی، آزمایشگاهی و غیره قابل ارائه بصورت معرفی به استاد است.

چنانچه دانشجویی بیش از دو عنوان درسی داشته باشد و در معرفی به استاد شرکت نماید دروس مورد نظر حذف خواهد شد.

دانشجویان بایستی در تاریخی که توسط آموزش اعلام می گردد، از طریق ثبت نام در قسمت پیشخوان خدمت درخواست امتحان تکدرس خود راثبت نمایند.در غیر اینصورت امتحان ایشان برگزار نخواهد شد.

سوال : آیا دانشجویانی که در کلاس شرکت نکرده اند ملزم به پرداخت شهریه می باشند؟

پاسخ : دانشجویی که انتخاب واحد نموده است اعم از این که در کلاسها و امتحانات شرکت داشته یا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر میباشد.

سوال : آیا کسانی که در سایر دانشگاه ها مدرک کاردانی گرفته اند. ادامه تحصیل آنها در پیام نور به چه شکل است؟

پاسخ : دانشجویان پس از پذیرفته شدن در دانشگاه با ارائه ریزنمرات، تقاضای تطبیق واحد می کنند. واحدهای گذرانده شده قابل بررسی و تطبیق است.

نکته مهم : دانشجو دارای مدرک کاردانی و فاقد مدرک پیش دانشگاهی در صورتی که درمقطع کارشناسی پیوسته پذیرش شود، مدرک کاردانی بجای مدرک پیش دانشگاهی تلقی شده و معادلسازی نمی شود.

سوال : حداقل و حداکثر تعداد واحدهای اخذ  شده در هر نیمسال چه تعداد می­باشد؟

پاسخ : حداقل 12 و حداکثر 20 واحد و در ترم تابستان 8 واحد و چنانچه معدل ترم قبل دانشجو بالاتر از 17 باشد می­تواند تا 24 واحد اخذ نماید.

سوال : LMS چیست؟

پاسخ : (Learning Management System) سامانه تحت وب می باشد که جهت استفاده دانشجویان مجازی تولید شده است. دانشجویان می توانند از طریق اینترنت و از هر نقطه وارد این سامانه شده و از امکانات آموزشی آن استفاده نمایند همچنین برگزای کلاس های مجازی نیز از طریق این سامانه انجام می پذیرد.

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ