فرهنگی
1395/2/11 شنبه
برگزاری کلاسهای ورزشی
برگزاری کلاسهای ورزشی با تخفیف ویژه دانشجویی

.امور فرهنگی دانشگاه پیام نور برگزار می کند

برگزاری کلاسهای ورزشی با تخفیف ویژه دانشجویی

 

ایروبیک ویژه بانوان

ساعت 1:30-9:30 صبح روزهای زوج

کار با دستگاه ویژه آقایان

ساعت :22-15 همه روزه

کار با دستگاه ویژه بانوان

ساعت :18:30-16:30 روزهای فرد

کونگ فو ویژه بانوان

ساعت 22-20:30 روزهای زوج

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت معرفی نامه به امور فرهنگی مراجعه فرمایید.

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ