آموزش
1394/8/25 دوشنبه
محاسبه جزء 30 قرآن کریم
نحوه محاسبه جزء 30 قرآن کریم

.


نحوه محاسبه درس جز 30 قرآن کریم به شرح زیر می باشد:


1- درس مذکور در در صورت اخذ نمره قبولی در معدل کل 100% دارای تأثیر مثبت می باشد وباعث افزایش در میانگین کل می گردد.

2- تعداد واحد درس فوق در سقف واحد اخذ شده در نیمسال جاری محاسبه نخواهد شد.

3-درس مذکور فاقد شهریه متغیر می باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ