آموزش
1394/8/25 دوشنبه
تماس با کارشناسان آموزش
تماس با کارشناسان آموزش

.

تماسمدیر آموزش

پریسا بیگ زاده

تلفن : 8-07635344081

داخلی 117

کارشناس آموزش

زهرا آریا

تلفن : 8-07635344081

داخلی 118

کارشناس آموزش

مریم رضایی قشمی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 119

مسئول برنامه ریزی کارشناسی

لیلا کاووسی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 129

مسئول نمرات و امور شهریه

فاطمه فرهادی

: پست الکترونیک  payamenoorqeshm @gmail.com

تلفن : 8-07635344081

داخلی 116


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ