دفاع
1394/12/10 دوشنبه
شماره تماس مدیر گروه ها
شماره تماس مدیر گروه ها

.

 

ردیف

نام مدیر گروه

نام گروه

شماره تماس

1

دکتر نوروزی

مدیریت

09131250060

2

دکترحسین هژبریان

تاریخ

09124504719

3

دکتر موسوی شیری

حسابداری

09151126930

4

دکتر عباسعلی رضایی

گروه مهندسی کامپیوتر وفناوری اطلاعات

09153156927

5

دکتر لیلا قربانی قهفرخی

گروه تربیت بدنی

09383049407

6

دکتر هوشمند عطایی

گروه جغرافیا وآب وهواشناسی

09131010760

7

دکتر سید احمد بابازاده

گروه زمین شناسی

09113118300

8

دکترامیررضا نعمت تبریزی

آموزش زبان انگلیسی

09121005153

 

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ