اخبار برنامه ریزی
اطلاعیه
دوشنبه 2 مهر 1397 قابل توجه اساتید محترمی که به تدریس دروس الکترونیکی اشتغال دارندقابل توجه اساتید محترمی که به تدریس دروس الکترونیکی اشتغال دارند


ضمن تبریک سال تحصیلی جدید، در راستای بهبود بخشی کیفی به فرآیند آموزش الکترونیکی، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد :

1- کلیه کلاس های الکترونیکی می بایست بدون تأخیر و رأس ساعت مقرر برگزار شوند. در صوت لغو غیر موجه سه جلسه کلاس متوالی، درس به استاد دیگری واگذار خواهد شد.

2- کلیه کلاس ها می بایست ضبط شوند و ملاک تأیید عملکرد استاد، وجود فایل ضبط شده کلاس به تعداد تعیین شده در برنامه کلاسی و با رعایت مدت زمان استاندارد هر کلاس می باشد.

3- به منظور افزایش کیفیت برگزاری کلاس ها، تا حد امکان از ابزاهای موجود در کلاس الکترونیک استفاه شده و از برگزاری کلاس ها صرفاَ به صورت مکالمه محور اجتناب شود. در صورت عدم استفاده از محتوای الکترونیکی، ضریب حق التدریس تا یک کاهش می یابد.

4- حضور دانشجو در کلاس الکترونیکی الزامی نمی باشد، و حتی در صورت عدم حضور دانشجو نیز می بایست کلاس برگزار شود.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ