رويدادها
دوشنبه 8 شهريور 1395 درخشش دانشجوی ووشو کار مرکز قشم در مسابقات بین الملل ووشو در کشور آذربایجان درخشش دانشجوی ووشوکار دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم
در مسابقات ووشو در کشور آذربایجان


 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی؛ تیم تاید واتر هرمزگان به عنوان نماینده ایران در  مسابقات ووشوی کشور آذربایجان شرکت کرده بود. دراین پیکار ها تیم تایدواتر در بخش تالو متشکل از آقای محمد سلمان پور و مسیح کیهان نژاد موفق به کسب نشان طلای شدند. تورنمنت بین الملل ووشوی آذربایجان با شرکت 10کشور در شهر باکو به مدت یک روز برگزار گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ