رويدادها
ساخت آکواریوم
دوشنبه 2 فروردين 1395 کارگاه آموزشی علمی ساخت آکواریوم های آبزیان

کارگاه آموزشی علمی ساخت آکواریوم های آبزیان در دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

به دلیل استقبال دانشجویان شیلات دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم، کارگاه آموزشی ساخت آکواریوم توسط اساتید گروه شیلات این دانشگاه برگزار شد.


این دانشگاه در نظر دارد تجهیزات خود را در جهت تکمیل سالن تکثیر ماهیان آکواریومی آب شور و شیرین کامل نموده و از نمونه های بومی آب های جزیره قشم و خلیج فارس مجموعه کاملی راه اندازی نماید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ