بسیج
شنبه 14 فروردين 1395 حضور رئیس و کارکنان دانشگاه پیام نور در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان قشم


حضور رئیس و کارکنان دانشگاه در نماز جمعه شهرستان قشم


 

روز جمعه با حضور رئیس و کارکنان دانشگاه پیام نور در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان قشم شرکت نمودند. در این مراسم بسیج و واحد فرهنگی دانشگاه امور انتظامات نماز جمعه را برعهده گرفته و بسته های فرهنگی میان نمازگزاران توزیع نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ